Wat is lactose-intolerantie?

Lactose-intolerantie, ook wel lactase-deficiëntie, betekent dat je niet in staat om de melksuiker (lactose) volledig verteren in zuivelproducten. Het is meestal niet gevaarlijk, maar de symptomen van lactose-intolerantie zijn vaak erg vervelend.

Lactose is melksuiker. Lactose-intolerantie is het niet af kunnen breken van melksuiker in de dunne darm.

Lactose is een natuurlijke melksuiker en komt van nature voor in de volgende melkproducten:
· volle, halfvolle, magere melk en karnemelk
· geitenmelk, schapenmelk, paardenmelk en ezelinnenmelk
· zachte geiten- en schapenkaas (bijvoorbeeld feta)
· chocolademelk, yoghurtdrink en fruitzuiveldranken zoals Rivella, Taksi en Yor
· smeltkaas, smeerkaas, buitenlandse kaas, verse kaas, cottage cheese, hüttenkäse
· yoghurt, kwark, kefir
· vla, pap, pudding, mousse
· slagroom, zure room en crème fraiche

Harde Nederlandse kaassoorten - kaassoorten waarbij een kaasschaaf wordt gebruikt - zijn lactosevrij en kunnen dus bij een lactose-intolerantie worden genuttigd.

Wat is lactose-intolerantie?

Lactose-intolerantie wil zeggen dat lactose in de darmen niet afgebroken kan worden tot verteerbare suikers. Dit leidt tot verschijnselen als overmatig gas- en zuurproductie, opgeblazen gevoel, winderigheid en diarree. Dit komt omdat het enzym lactase in onvoldoende mate of helemaal niet aanwezig is. Of klachten optreden hangt onder meer af van de hoeveelheid lactase die iemand aanmaakt, de samenstelling van de voeding en de soorten bacteriën die in de darm leven.
Wanneer de aanmaak van lactase tekort schiet, dan wordt de lactose uit de voeding onvoldoende verteerd. Het lichaam kan onverteerd lactose niet opnemen. Dit heet lactosemalabsorptie. Lactosemalabsorptie geeft niet altijd klachten. Waarschijnlijk hebben mensen een lactasentekort zonder dat zij hier iets van merken.

Oorzaken lactosemalabsorptie

In de meeste gevallen is lactosemalabsorptie erfelijk, maar er zijn ook andere oorzaken zoals een darminfectie, een darmontsteking of een darmoperatie, waardoor de darmwand beschadigd kan worden. Hierdoor vermindert de aanmaak van lactase sterk en ontstaat er tijdelijk een lactosemalabsorptie. De darmwand herstelt weer en de lactasenproductie komt weer op het normale niveau als je hersteld bent van de ziekte of operatie.

Wanneer ben je lactose-intolerant?

Als je wilt weten of je lactose-intolerant bent, kun je je laten onderzoeken. Je moet dan een bepaalde hoeveelheid lactose nuttigen. In het bloed wordt dan vervolgens gekeken of de bloedsuikerspiegel stijgt, want de lactose wordt na inname omgezet in suikers die weer in het bloed terechtkomen.

Behandeling

Iemand met lactose-intolerantie hoeft melkproducten niet geheel uit zijn dieet te bannen. Kleine hoeveelheden melk worden meestal goed verdragen. Bovendien bevatten kaas en yoghurt verhoudingsgewijs vrij weinig lactose. Een ander alternatief is een lactasenpreparaat met de melk of het melkproduct te vermengen. Hierdoor wordt de lactose uit de melk op een kunstmatige manier verteerd.

Hoewel deze tekst met de meeste zorg is samengesteld, kan geen enkel recht aan de inhoud hiervan worden ontleend. Direct of indirect schade door de in deze tekst omschreven problematiek kan nimmer aanleiding zijn voor een schadeclaim in welke vorm dan ook.


lactose