Over Ons

Kaas & Ko gaat over kaas: Hollandse kaas en buitenlandse kaas en daarnaast nog over veel meer delicatessen, speciaalbieren en wijn. Dé kaasspecialist van Weert.

Kaas & Ko is gevestigd direct bij de ingang van de Muntpassage in Weert. Eigenaar Frank van Dooren en zijn medewerkers heten u graag persoonlijk welkom en zal zijn kennis over kaas, wijn, speciaalbier, olijven of tapenades graag met u delen.

De winkel is open  op dinsdag tot en met vrijdag: van 9.00 tot 18.00 uur, en op zaterdag van 9.00 tot 17 uur. Koopavond is op donderdag van 18.00 tot 21.00 uur.

Adres: Muntpassage 79, 6001 GL WEERT Tel: (0495) 53 63 48.

Privacy policy

Kaas & Ko B.V.hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kaas & Ko B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kaas & Ko B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.